Felsefemiz – Birinci önceliğimiz insandır

Siyasi, sosyal ve ekonomik olaylar işletme ve kuruluşların kültürünün yanı sıra liderlik davranışlarına daima yansımıştır. İçinden geçtiğimiz demografik değişim, küreselleşme ve artan dijitalleşme döneminde bir dizi temel değer ve ilgili yönetim kültürü her zamankinden daha önemli hale geldi. Bu nedenledir ki Würth Grubu kılavuzları kuruluşumuzdan bu yana felsefemizin ve kimliğimizin temelini oluşturdu ve Türkiye, Avrupa ve tüm dünyada çalışanlarımızı birbirine bağladı. Bu kılavuzlar tüm departmanlarımızda yaptığımız her işte günlük olarak izlenmektedir. Bu kılavuzlar yüksek düzeyde özgürlük ve kişisel sorumluluk, ekip ruhu, saygı, güven ve karşılıklı dürüstlükle nitelenmektedir. Bu değerler Würth Industrie Service Türkiye’nin kılavuzlarında açıklanmıştır ve her çalışanın serbest erişimine açıktır.

İnsan Würth Industrie Service Türkiye

İnsan odaklılık

Devlet ve toplumda olduğu gibi iş konusunda da insan onurunu birinci öncelik olarak görüyoruz. Aile hayatıyla çalışma hayatını uzlaştırmanın yanı sıra engellilerin katılımını sağlamayı çok önemsiyoruz. Würth Grubunun kurumsal kültürü hem şirket içinde hem de dışında karşılıklı güven, güvenilirlik, dürüstlük ve açıklıkla tanımlanmaktadır. Birbirimizle yaptığımız işlerdeki en önemli ifade “teşekkür ederim” ifadesidir.

Sorumluluk

Würth Grubunun kurumsal kültürü hem şirket içinde hem de dışında karşılıklı güven, güvenilirlik, dürüstlük ve açıklıkla tanımlanmaktadır. Karşılıklı saygıya dayalı olarak sorumlu bir şekilde çalışır ve yaptığımız her işte açık ve güvenilir oluruz. Bu değerlere dair konuşmayız, onları kalbimiz ve aklımızla hayata geçiririz. Tüm bunlar şirket yönetimi ve çalışanlarının birbiriyle olan etkileşimlerinin yanı sıra müşteri ve iş ortaklarıyla olan iletişimlerinde de geçerlidir. Güvenilir yönetim ve işbirliği sağlamanın tek yolu budur.

Sorumluluk Würth Industrie Service Türkiye
Vizyonumuz Würth Industrie Service Türkiye

Vizyonmuz

Bağlantı parçaları yönetiminde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde müşterilerimizin gözünde bir numara haline gelmek ve dolayısıyla geniş kapsamlı bir ortak olmak istiyoruz. Vizyonlar şans eseri hayata geçmez. Geleceğe yönelik ve ileri görüşlü düşünce ve eylemden kaynaklanırlar.

Örnek olarak yol gösteriyor ve hedefli ve sonuç odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Vizyonlarımızı liderlik etmek ve ortak hedefler geliştirmek için kullanıyoruz. Performans talep ediyor ve teşvik ediyoruz. Başarı ne kadar büyük olursa özgürlük de o kadar fazla oluyor.

Amaçlılık

Büyümek ve pazar payımızı artırmak için çabalıyoruz. Başarılı olduğu kanıtlanmış her şeyi devamlı izliyor ve bu hedefe ulaşmak için yeni şeyler deniyoruz. Bunu yaparken işletmemizin ilkelerine uygun bir şekilde sürekli gelişim sağlıyor ve mükemmellik talep ediyoruz. Yarının vizyonunu böyle şekillendiriyoruz.

Amaçlılık Würth Industrie Service Türkiye
Tutku Würth Industrie Service Türkiye

Tutku

Satış yapmayı seviyoruz. Müşterilerimizi memnun etmekle yetinmeyip onlara ilham vermek istiyoruz. Müşteri memnuniyeti, bireysel ihtiyaçların ne düzeyde karşılandığına dair müşteri algısına karşılık gelirken, müşteri mutluluğu ise bir adım öteye gider. Beklentileri beklenmedik şekillerde aşıldığında gerçekleşir. Misyonumuz, yaptığımız her şeyde müşterilerimize ilham vermeye devam etmek için şirketimizin tüm bölümlerinde bu şekilde çalışmaktır.

Çevre koruması

Çevrenin korunmasına bütünsel bir şekilde yaklaşıyoruz. Bizim için çevrenin korunması, doğal çevreye etkide bulunmamak için alınan önlemlerin yanı sıra doğal kaynakların sorumlu bir şekilde kullanılmasıdır. Buna yasal zorunluluklara uyum ve bunun belgelenmesi, atıkların düzgün bir şekilde atılması, arazinin sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, lojistik ve müşteri çözümlerinin yanı sıra dijital medyanın giderek artan bir şekilde kullanılması ve başka şeyler dahildir. Böylece sürdürülebilir ve vicdanlı bir şekilde çalışmayı gözetiyor ve kaynakların ekonomik hedeflerle uyumlu olarak dikkatli bir şekilde kullanılmasını talep ediyoruz.

Çevre Würth Industrie Service Türkiye
İletişim

İletişim

Sizin için buradayız!

Bizimle +90 212 716 5200'ı arayarak ya da e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz info@wurth-industrie.com.tr.

 

İndir

İndirilebilir İçerikler