Satış Sözleşmesi

1)KULLANIM ALANI:

A) Aşağıdaki satış, teslimat ve ödeme şartları, sözleşmenin tamamı, teslimat koşulları, ve diğer ürün hizmetleri için geçerlidir.

B) Aynı zamanda alıcı ile gelecekte yapılacak bütün sözleşmeler ve verilecek diğer hizmetler için de geçerlidir.

2)SÖZLEŞME:

A) Siparişler ile ilgili değişiklikler, düzeltmeler ve özel şartlar, yazılı olarak bildirilmeli ve imza altına alınmalıdır.

B) Telefon ile veya sözlü olarak bildirilen hiçbir konu yasal olarak geçerli değildir.

3)FİYATLAR VE FİYAT LİSTELERİNİN GEÇERLİLİĞİ:

A) Ürünün sipariş anında müşteriye yazılı olarak bildirilen fiyatı geçerlidir.

B) Yazılı bildirilen tüm fiyatlar K.D.V. hariçtir.

C) K.D.V. oranı kanunen belirlenmiş değerde olmak şartıyla, fatura üzerinde yazılıdır.

D) Belirlenen teslim süresi, (1) (Bir) ay’ı geçen siparişlerin TL fiyatı, döviz kurundaki ya da hammadde fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle (+) veya (-) yönde değişebilir.

E) Önceden yazılı olarak anlaşma yapılması kaydı ile; EUR Avro cinsinden fiyat verilen siparişlerin faturalarının çıkışı anında EUR Avro fiyatları, fatura tarihindeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru ile çarpılıp, Türk Lirası’na çevrilerek faturaya birim fiyat olarak yazılır.

4)ÖDEMELER:

A) Ödeme süresi fatura tarihinden itibaren fatura üzerinde belirtilmiş olan veya ayrı bir sözleşme ile belirlenmiş olan ödeme günüdür .

B) Gecikmelerde yasal gecikme faizi uygulanır.

C) Bu sözleşmede yazılı olan ödeme şartlarından daha başka bir ödeme şartı uygulanmaz.

5)TESLİMAT KOŞULLARI:

A) Teslimat, malzemelerin tam, eksiksiz ve sağlam olarak, müşteriye veya müşterinin belirlemiş olduğu yetkili kişiye, kontrol ettirilerek ve imza karşılığı teslim edilmesi ile tamamlanır. Kontrolden sonra teslim alındığına dair fatura ya da nakliye teslim fişine isim soyad , kaşe ve imza alınır. Bundan sonraki koşullar, müşterinin sorumluluğundadır.

B) Özel siparişlerde imalatın da özel olarak yaptırılması nedeni ile miktar üzerinde (+)/(-) %5 değişiklikler olabilir. Fakat bu olası değişiklik toplam fatura değerini de (+)/(-) olarak etkileyecektir.

C) Ambalaj ile ilgili özel talep gelmedikten sonra bilinen standart ambalajlar ile sevkiyat yapılır.

D) Firmamız, gerekli gördüğü durumlarda sevkiyatı bölümler halinde kısmen de yapabilir.

E) Teslim süresi: Force Majeure tanımına uyan durumlarda ve her türlü doğal afet (Deprem-Sel-Doğal sebeplerden oluşabilen yangınlar v.b.) tanımına uyan durumlarda meydana gelecek gecikmelerden firmamız sorumlu değildir.

F) Sözleşmede belirlenmiş olan Sipariş, Fatura, Teslimat ve Ödeme şartları firmamızın belirlediği sözleşme koşullarında sonuçlanıncaya kadar, malzemeler firmamıza aittir.

G) Sözleşme koşulları gerçekleşmeden dahi; müşteri firmamızdan sipariş ettiği ve kendisine veya yetkilisine teslim edilen malzemeleri sergileme hakkına sahiptir. Fakat malzemeleri, ne şekilde veya ne yöntemle olursa olsun kullanması neticesinde ödeme ile ilgili koşullar kesinlikle başlamış olur.

6)İTİRAZLAR:

A) Teslimat işleminin tamamlanmasından sonra gizli ayıbı olmayan ve malzemeden kaynaklanabilen (miadlı~süreli malzemeler hariç) arıza , hasar ve ambalaj içinde olabilecek eksik sevkiyatlar yazılı olarak firmamıza, malzemelerin müşteriye teslim tarihinden itibaren (10) (on) gün içinde bildirilmelidir. Aksi taktirde itiraz ve şikayetler kabul edilemez.

B) Müşteri; Nakliye firmalarınca taşıma esnasında hasar gören, kargo fişinde belirtilen adetlerden daha az miktarda ( kilo veya adet )bir teslimatı, hiç almaksızın iade etmeyi ya da elzem durumlarda nakliye firması personeli tarafından zabıt tutturulması suretiyle almayı taahhüt eder. Aksi halde nakliye firmalarınca sevkiyat esnasında olabilecek kusurlu sevkiyatlarda, sorumluluk müşteriye aittir.

7)SERVİS:

A) Teslim tarihinden itibaren (10) (on) gün içinde yazılı olarak firmamıza bildirilen arıza veya hasarlardan, haklı ve doğru olduğu tarafımızdan veya firmamızın belirlediği teknik personel tarafından tespit edilenler, yeri ve yöntemi firmamızda saklı kalmak koşulu ile giderilir.

B) Arıza ve şikayet ile ilgili bu işlemlerden de sonuç alınamaz ise müşteri, satış sözleşmesini iptal hakkına sahiptir.

8)TAZMİNAT KAPSAMI:

A) Firmamızın dışında gelişen ve müdahale imkanımızın olmadığı koşullar nedeni ile sözleşme şartlarına uyulmaması veya sözleşme şartlarının gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkacak sonuçlardan firmamız sorumlu değildir.

B) Servis şartları ile ilgili firmamızın dışında gelişen ve müdahale imkanımızın olmadığı koşullar nedeni ile servis şartlarına uyulmaması veya servis şartlarının gerçekleşmemesinden de firmamız sorumlu değildir.

C) İhtilaf durumunda İstanbul Ticaret Mahkemeleri yetkilidir. Özel durumlarda, müşterinin bulunduğu şehirdeki ilgili mahkemelere de başvurma hakkımız saklıdır.

D) Firmamız belirlenmiş koşullar içinde Tüketici Kanunu’ nda yer alan ve işbu Satış Sözleşme Metni’nde yer almayan ya da sonradan yürürlüğe giren yasalara uymayı taahhüt eder.