Uyum ve Dürüstlük
Uyum herkes için geçerlidir.

Würth Industrie Service Türkiye şunların doğruluğuna inanmaktadır: Başarı yalnızca sürekli bir şekilde sorumlu davranıldığında kalıcı olur.

Uyum herkes için geçerlidir.

Würth Industrie Service Türkiye şunların doğruluğuna inanmaktadır: Başarı yalnızca sürekli bir şekilde sorumlu davranıldığında kalıcı olur.

Uyum ve Dürüstlük

Tüm kararların kanunların yanı sıra iç yönergelere ve değerlere uygun olması kurumsal yönetişim açısından son derece önemlidir. Grup çapında geçerli olan Würth Grubu Davranış Kuralları bunun temelini oluşturur.

Dürüstlüğün yanı sıra kanunlara dayalı ve uyumlu davranmak iş operasyonlarımızın temelini teşkil eder ve Würth Industrie Service ve Würth Grubunun tamamında birinci derece önceliğe sahiptir. Bunlar şirketin değerinin tespit edilmesi, tüm müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın değerli güveninin kazanılması ve çalışanlarının iyiliğinin yanı sıra olası risklerden kaçınarak sürdürülebilir ekonomik başarının temelini teşkil ederler.

Davranış Kuralları

Uyum Kuralları

Grup çapında geçeri olan Davranış Kuralları

İç ve dış ilişkilerde karşılıklı güven, öngörülebilirlik, dürüstlük ve açıklık Würth Grubunda sağlam bir şekilde yerleşmiş temel ilkelerdir. Tüm çalışanların ve performanslarının takdir edilmesi ve ayrıca müşterilere güçlü bağlılık gibi temel değerleri esas alan özel bir kurum kültürü. Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth aile işletmesinin temellerini bu yaklaşımla attı.

İnanarak hareket edin – iyi bir gelecek için hareket edin.

Şunlara inanıyoruz: Başarı yalnızca sürekli bir şekilde sorumlu davranıldığında kalıcı olur. Bu konu bizim için kanunlara uymakla sınırlı değildir ve kişisel davranışları ortak değerlerle uyumlu hale getirmek anlamına da gelir. Dürüstlük bizim için karşılıklı saygı, açık sözlülük, itibar, sorumluluk duygusu, güvenilirlik ve adalet gibi etik ilkelere uygun davranmak anlamına gelir. Bu nedenle beklentileri karşılamak ve ilgili kanunların yanı sıra şirket kuralları ve yönergelerine uymakla kalmayıp şirket değerlerini de hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunlar tüm çalışanların yanı sıra iş ortaklarımız tarafından da desteklenmeli ve “Şirket içinde ve dışında uyum konusunda örnek olmak” sloganına uygun olarak tam bir inançla ve sürekli olarak somutlanmalıdır.

Davranış Kuralları

Davranış Kuralları

Würth Industrie Service Davranış Kuralları

İlkelerimiz Davranış Kurallarında net bir şekilde ortaya koyulmuştur. Şirketin bir parçası olarak veya bir iş ortağı olarak işyerinde uyumlu davranış için yönlendirme, tavsiye ve destek sunar. İlgili kanun ve yönetmeliklerin yanı sıra Davranış Kurallarımıza uymayı zorunlu kılarak adil ve sosyal çalışma koşulları ve çevre konularında birlikte sorumluluk üstleniriz.

SpeakUp – Grup çapında raporlama sistemi

Uyum kanunları, kuralları ve şirket içi talimatları Würth Industrie Service için en üst düzeyde önceliğe sahiptir. Bu nedenle kusurlu davranış zamanında tespit edilmeli ve özel önlemler alınarak gecikmeden önlenmelidir. Alınan önlemlerin etkinliği düzenli olarak değerlendirilir. Bunun için herkes dikkat etmeli ve ihlalleri ve ciddi uyumsuzlukları somut kanıtlarla rapor etmeye istekli olmalıdır. Müşteri, iş ortağı ve üçüncü kişilerden gelen ilgili raporları da son derece önemsiyoruz. Bu nedenle suç faaliyetlerinin yanı sıra Uyum Kuralları ve Davranış Kurallarımıza dair ciddi ihlal işaretlerinin haber verilmesini sağlayan bir sistem kurduk. Bu sistem web tabanlı bir BKMS Sistemidir (İş Takip ve İzleme Sistemi) ve Raporlama Yardım Hattımız SpeakUp’ın teknik platformudur.

 
Olaylar nasıl rapor edilebilir?

Şirkette uyumun ciddi bir şekilde ihlal edilmesi anlamına gelen somut bir kusurlu davranışı bildirmek mi istiyorsunuz? Bu durumda bunu anonim olarak veya adınızı bildirerek yapabilirsiniz. Açık şirket kültüründe sizi adınızı belirtmeye teşvik etmek isteriz. Bilgilerinizi son derece gizli tutar ve ayrıca ilgili tüm tarafların meşru çıkarlarını dikkate alırız. Bu raporlama sistemi bu nedenle iyi kurumsal yönetişimin temel unsurlarından biridir. SpeakUp adil ve şeffaf prosedürler sırasında şirketi, ilgili tarafları ve konuyu rapor eden kişiyi korur. “Uyum Sağlar” sözü bu şekilde kelimenin tam anlamıyla yerine getirilmiş olur.

Şirketimize rapor göndermek kolaydır. Önce raporlama sisteminde bir posta kutusu oluşturun. Daha sonra soru sormamız gerekirse size buradan ulaşabiliriz. Ayrıca raporunuzda her an ek bilgiler sunabilirsiniz. Posta kutusuyla haberleşme, istenirse anonim olarak da yapılabilir.

Aşağıdaki hususlara lütfen dikkat edin: SpeakUp’un tek amacı Würth Grubu bünyesinde şüphelenilen beyaz yakalı suçlarına ve tanımlı ciddi uyum ihlallerine dikkat çekmektir. Bunlar dışındaki amaçlar için kötüye kullanılması ciddi bir cezai suç teşkil eder.

 

SpeakUp raporlama sistemi

SpeakUp

Olayları rapor edin – ama düzgün bir şekilde!

Uyum herkes için geçerlidir! Würth Grubu için risk teşkil eden somut ihlaller gerçekleştiğini veya kuralların çiğnendiğini gözlemlerseniz grup çapında yürürlükte olan raporlama sistemimizle iletişime geçebilirsiniz. Şirketimizi zararlı davranışlardan koruma konusundaki yardımlarınız için içtenlikle teşekkür ederiz.