Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilginin değerli ve korunması gereken bir varlık olduğunu biliyor ve tüm çalışanların katılımıyla bilgi güvenliği farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz.

Würth Grubu bünyesindeki çeşitli profesyonel sanayi ürün ve hizmetlerinin satış, servis ve pazarlama faaliyetleri sonucu ortaya çıkan bilginin güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturduğu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin (BGYS) bilginin gizliliği, bütünlüğü ve gerektiğinde erişilebilir olmasını sağlamak için uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesini amaçlıyoruz.

Bilgi işlem altyapısını kullanan tüm personelin, üçüncü taraf olarak bilgi sistemlerine erişen kullanıcıların ve bilgi sistemlerine servis hizmeti sunan, yazılım veya donanım sağlayıcılarının BGYS şartlarına uymasını sağlıyoruz.

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat şartlarına ve sözleşme şartlarına uyuyoruz.

Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesini sağlıyoruz.

Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla eğitimler planlıyor ve gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

Bilginin izinsiz erişime karşı korunduğu, bilginin gizliliğinin sağlandığı, bilginin yetkisiz kişilere kasten verilemeyeceği, bilginin bütünlüğünün sağlandığı, gereksinim duyulduğunda bilgiye sadece yetkili kullanıcıların erişebildiği, tüm bilgi güvenliği açıkları ve şüphe duyulan zayıf noktaların sorumlu kişilere raporlandığı bir BGYS amaçlıyoruz.