Veri koruma beyanı
Veri koruma beyanı
Çerezler
Çerezler

Veri koruma beyanı

1. Bir bakışta veri koruma

Genel bilgiler

Aşağıdaki bilgiler, web sitemizi ziyaret ettiğimizde kişisel bilgilerinizle neler olduğu konusunda genel bir bakış vermektedir. Kişisel veriler kişiliğinizin tespit edilmesine olanak sağlayan tüm verilerdir. Veri koruma ile ilgili kapsamlı bilgiler bu metnin altında bulunan veri koruma beyanında bulunmaktadır.

Web sitemizde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplama konusunda sorumlu kimdir?

Bu web sitesinde veri işleme için sorumlu yer:

Würth Industrie Service Endüstriyel
Hizmetler Pazarlama Limited Şirketi
Alipaşa Mahallesi,
Uluğbey Caddesi, No:1
TR-34570 Silivri/ İstanbul
T +90 212 716 52 00
F +90 212 716 52 25
info@wurth-industrie.com.tr

Sorumlu yer, tek başına veye diğerleri ile birlikte kişisel bilgilerin işlenmesi için amaçlar ve araçlar hakkında (z.B. Namen, E-posta adresleri vb.) karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Verileriniz bir taraftan sizin bize bildirmeniz sonucu alınır. Burada örneğin bu verileri bir iletişim formuna girdiğinizde gerçekleşebilir.

Diğer veriler web sitesinin ziyaret edilmesi durumunda IT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak toplanır. Bunlar her şeyden evvel teknik verilerdir (örneğin internet tarayıcı, işletim sistemi veya sayfa çağırma saati). Siz bu web sitesinde erişir erişmez toplama işlemi otomatik olarak gerçekleşir:

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız sunulmasının garanti edilmesi için toplanmaktadır. Diğer veriler kullanım tarzınızın analizi için kullanılabilir.

Verileriniz hakkında hangi haklara sahipsiniz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız sunulmasının garanti edilmesi için toplanmaktadır. Diğer veriler kullanım tarzınızın analizi için kullanılabilir. Kullanımın ayrıntılı bir tanımı bu veri koruma beyanının devamında gerçekleşmektedir.

Verileriniz hakkında hangi haklara sahipsiniz?

Kaydedilmiş olan kişisel verilerinizin menşei, alıcısı ve amacı hakkında her zaman bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, bu verilerin düzeltilmesini, bloke edilmesini veya silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bunun için ve konuyla ilgili diğer sorular için yukarıda belirtilen adreslerden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Bunun ötesinde yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Analiz araçlar ve üçüncü sunucuların araçları

Web sitesini ziyaret ettiğinizde dolaşma tavrınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu, her şeyden evvel çerezler ve adı analiz programları olan programlar üzerinden gerçekleşir. Dolaşma tavrınızın bu analizi genel olarak anonim biçimde gerçekleşir; dolaşma tavrı size geri doğru izlenemez. Onayınızı verir vermez müşteri olarak başvurduktan sonra tarafınızca tercih edilen ürünler değerlendirilebilir. Bu analize itiraz edebilir veya bunu belli araçları kullanmayarak engelleyebilirsiniz. Bununla ilgili ayrıntıları veri koruma beyanımızın 5. Analiz araçları ve reklam başlığı altında bulabilirsiniz.

Bu analize itiraz edebilirsiniz. İtiraz etme olanakları hakkında sizi bu veri koruma beyanından bilgilendirmekteyiz.

2. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

Veri koruma

Veri koruma konusu Würth Industrie Service Endüstriyel firmasında her zaman her yerdedir. Veri koruma, verilerin arkasına saklanan, işletmelerde kaydedilmiş olan veya işlenen kişileri korur. Veri korumanın görevi ve Würth Industrie Service Endüstriyel firmasının öncelikli hedefi, kişisel verilerle çalışmayı kişisel haklarına kimsenin erişemeyeceği gibi oluşturmaktır.

Avrupa Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) ve aynı zamanda yeni Federal Veri Koruma Yasası (BDSG), kişisel verileri işlemekle görevli ve sorumlu olan yerlere bir dizi yükümlülükler yüklemektedir.

Kişisel veriler sadece DSGVO tarafından buna açık bir biçimde izin verdiyse kaydedilebilir ve işlenebilir. DSGVO'nun önemli temel ilkeleri:

 • işlemenin hukuka uygunluğu, iyi niyetle işleme, şeffaflık
 • amaca uygunluk
 • verilerin minimize edilmesi
 • veri işlemenin doğruluğu
 • kayıt sınırlama ve silme konseptleri
 • uyumluluk ve güvenilirlik

Kişisel verilerin işlenmesi sırasında sorumluluk duygusu ile davranma, ama aynı zamanda IT sistemlerinin ve uygulamalarının risk bilinci ile kullanılması Würth Industrie Service Endüstriyel firmasının diğer merkezi hedefleridir.

Bu web sitesinin ziyaret ettiğinizde çeşitli kişisel veriler kaydedilir. Kişisel veriler kişiliğinizin tespit edilmesine olanak sağlayan verilerdir. Mevcut veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Beyan aynı zamanda bunun nasıl ve hangi amaçla gerçekleştiğini de açıklar.

Bu arada internette veri aktarımında (örneğin E-posta üzerinden iletişimde) güvenlik zafiyetleri oluşacağına dikkatinizi çekeriz. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı eksiksiz olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlunun bilgi yükümlülükleri ve ilgilinin hakları

Sorumlu kişinin veya vekilinin adı ve iletişim adresi

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu yer:

Würth Industrie Service Endüstriyel
Hizmetler Pazarlama Limited Şirketi
Alipaşa Mahallesi,
Uluğbey Caddesi, No:1
TR-34570 Silivri/ İstanbul
T +90 212 716 52 00
F +90 212 716 52 25
info@wurth-industrie.com.tr

Sorumlu kişi, yalnız veya diğerleri ile birlikte kişisel verilerin (örneğin E-mail adresleri vb.) işlenmesinin amacı ve araçları hakkında karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Veri koruma sorumlusunun iletişim bilgileri

datenschutz@wuerth-it.com "

Veri toplamanın, işlenmesinin ve kullanılmasının amacının belirlenmesi

Biz montaj ve tespit materyalleri ile ticarette uzmanız. Yüksek kalite beklentimizin altında 100.000 ve üzeri ürün bulunmaktadır. Cıvatalar, cıvata aksesuarları, dübeller, kimyasal-teknik ürünler, mobilya ve inşaat donanımları, takımlar, stoklama ve alma sistemleri ile iş güvenliği ve tüm bunlar profesyonel uygulamacılar tarafından takdir edilmektedir. Hedefimiz çok basit: kişisel servis hizmetlerimiz, pratik sistem çözümlerimiz ve geniş ürün yelpazemiz vasıtası ile müşterilerimizin çalışmalarını kolaylaştırmak.

Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması işletmenin bu amacının veya örneğin müşteri danışmanlığı gibi destekleyici yan amaçların yerine getirilmesi için gerçekleştirilmektedir.

Böylece şirket kişisel verileri sadece haklı menfaatler açısından sözleşmelerin hazırlanması ve yerine getirilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için veya ilgilinin onayı ile toplar, işler ve kullanır.

İlgili insan grupları ve bununla ilgili veriler veya veri kategorileri

İlgili insan grupları

 • aktüel olarak çalışanlar,
 • önceki çalışanlar,
 • işe başvuranlar,
 • ilgililer,
 • müşteriler,
 • tedarikçiler,
 • hizmet sunucular ve
 • diğer iş ortaklarıdır.

Bununla ilgili veriler, söz konusu amacın yerine getirilmesi için gerekli olan tüm kişisel verileri kapsar.

Würth Industrie Service Endüstriyel firması web sitelerini veya ama aynı zamanda mobil uygulamalarını hedef grubu olarak çocuklara yöneltmemektedir.

Hukuki dayanak

Kişisel verilerin işlenmesi sadece buna yasa izin veriyorsa, yani hukuki dayanak mevcutsa hukuka uygundur.

Ancak hem DSGVO'da hem BDSG'de başka olanaklar da tanımlanmıştır.

Kişisel verilerin işlenmesi şirketimizde sadece yasal hükümlerle uyum içerisinde gerçekleşir. Diğerlerinin yanı sıra bu hükümler,

kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili bir onayın bulunması (Madde 6, Fıkra 1, Harf a DSGVO),

veya

kişisel verilerin bir sözleşmenin veya muhtemel sözleşmenin yerine getirilmesi işlenmesi gerekliliği (Madde 6, Fıkra 1, Harf b DSGVO),

veya

kişisel verileri hukuki bir yükümlülük nedeniyle işleme sorumluluğumuzun olması (Madde. 6, Fıkra 1, Harf c DSGVO).,

veya

kişisel verilerin tarafımızca haklı menfaatlerimiz veya üçüncü şahısların haklı menfaatleri nedeniyle işlenmesidir (Madde. 6, Fıkra 1, Harf f DSGVO).

İlgililerin ve sözleşme ortaklarının menfaatlerinin değerlendirilmesinde ilgilinin yararına daima çok katı kriterler kullanılmaktadır.

Veri aktarımında potansiyel alıcılar

Aktarılmış kişisel verilerin potansiyel alıcıları

 • yasal bir yükümlülük varsa, resmi makamlar,
 • söz konusu amaca ulaşmak için gerekli olduğu sürece ve hukuki bir kural buna izin veriyorsa veya bunu emrediyorsa, ilgili buna izin verdiyse hizmet sunucu ve diğer iş ortakları.

Bunun ötesinde münferit veri türlerinin aktarılması için ayrıntılı bilgileri verilerinizin kullanılması için genel bakış tablomuzda da bulabilirsiniz. "

"Üçüncü devletlere planlanmı veri aktarımı

Verilerin üçüncü devletlere aktarılması söz konusu ise bu, sadece sözleşmelerin gerçekleştirilmesi veya hükümlerinin yerine getirilmesi için ve ilgilinin korunmaya layık menfaatini ihlal etmiyorsa tüm veri koruma hak taleplerinin dikkate alınması ile gerçekleşir. Duruma göre kişisel veriler bir üçüncü ülkeye veya uluslararası bir organizasyona aktarma planlanıyorsa, veri aktarma bir uygunluk kararı temelinde gerçekleşir. Ancak buna rağmen veri aktarımı gerçekleşecekse burada uygun garantilerin veya bağlayıcı dahili veri koruma mevzuatının mevcut olmasına ya da ilgilinin veya sözleşme ortaklarının menfaatlerinin ölçüp biçilmesinde daima ilgilinin yararına katı kriterlerin uygulanacağına dikkat çekeriz. Buna uygun garantileri içeren belgeleri veri koruma görevlisinin datenschutz@wuerth.com adresinden sorabilirsiniz.

Verilerin silinmesi için zorunlu süreler

Kişisel verilerin silinmesi güncel olarak geçerli olan veri silme ile ilgili yasal düzenlemelere veya sözleşme düzenlemelerine göre ve yasal veya sözleşmeden kaynaklanan saklama yükümlülükleri dikkate alınarak gerçekleşir.

Her hangi bir yasal veya sözleşmeden kaynaklanan saklama veya silme yükümlülüğüne tabi olmayan kişisel verilerin silinmesi söz konusu amaca ulaşılmasından sonucu gereksiz hale geldiğinde hemen gerçekleştirilir.

Veri koruma ile ilgili haklarınız

İlgilinin veri koruma konusunda çeşitli hakları vardır. Aşağıda bu haklar açıklanmaktadır. Bu hakların kullanılması için yukarıdaki iletişim bilgileri kullanılabilir.

Bilgi alma, düzeltme ve silme hakları

İlgili herkesin sorumlu kişiden ilgili kişisel bilgiler hakkında bilgi alma, düzelttirme veya sildirme veya işlemenin sınırlanması veya işlemeye karşı itiraz etme ve verilerin aktarılabilmesi hakkı vardır.

İtiraz hakkı

Her ilgilinin, itiraz tarihine kadar gerçekleşmiş olan işlemlerin onay nedeniyle hukuki olması gerçeği ortadan kalkmaksızın, onayını her zaman geri çekmeye hakkı vardır.

Şikayet hakkı

Her ilgili, veri koruma ile ilgili haklarının ihlal edildiği düşüncesinde ise veri koruma denetim kurumuna başvurarak şikayette bulunma hakkına sahiptir.

Bilgi alma hakkı

Her ilgili, kişisel verilerin yasal olarak veya sözleşme nedeniyle sunulmasının öngörülüp görülmediğini veya bir sözleşmenin yapılması için gerekli olup olmadığını, ilgili kişinin kişisel verileri vermekle yükümlü olup olmadığını ve bunları vermemesinin muhtemel sonuçlarının ne olacağını öğrenme hakkına sahiptir.

Profil oluşturma dahil otomatikleştirilmiş karar alma

Profil oluşturma dahil otomatikleştirilmiş karar alma gerçekleşir. Profil oluşturma, kişisel verilerin her türlü otomatikleştirilmiş işlenmesidir. Bu, bu kişisel verilerin gerçek kişilerle ilgili olan belli kişisel görüşlerini algortimalar vasıtası ile değerlendirmek için kullanılmasından ibarettir. Karar, ek olarak bir insan tarafından kontrol edilmeksizin sadece algoritma bazında gerçekleşmişse otomatikleştirilmiş münferit bir karar mevcut demektir. Şirkette bu Madde 22 DSGVO'ya göre gerçekleşir ve ilgili burada gerekiyorsa Madde 22, Fıkra 1 DSGVO'dan kaynaklanan haklarını kullanabilir.

Veri kullanımı ile ilgili onayınızın geri çekilmesi

Pek çok veri işleme işlemi sadece sizin açıkça verdiğiniz onay sonucu mümkündür. Daha önce vermiş olduğunuz onayı her zaman tekrar geri çekebilirsiniz. Bunun için E-posta ile resmi olmayan bir bildirim yeterli olacaktır. Onayın geri çekilmesine kadarki veri işlemelerin hukuki açından geçerliliği saklı kalacaktır.

Yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkı

Veri koruma açısından ihlallerde ilgili yetkili denetim makamı nezdinde şikayette bulunmak hakkına sahiptir. Ülke veri koruma görevlisi, şirketimizin merkezinin bulunduğu federal eyaletin yetkili denetim makamıdır. Veri koruma görevlisinin bir listesini ve bunların iletişim verilerini aşağıdaki linkte bulabilirsiniz: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Veri aktarılabilirliği hakkı

Onayınız sonucu veya bir sözleşmenin hükümleri yerine getirmek için verileri otomatikleştirilmiş biçimde işleme, kendinize veya üçüncü bir kişiye bilinen, makine ile okunabilen bir biçimde verme hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir sorumluya doğrudan aktarılmasını talep ederseniz bu, sadece teknik açıdan mümkünse gerçekleştirilir.

SSL veya TLS şifreleme

Bu sayfa güvenlik nedeniyle ve örneğin sayfanın işletmecisi olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya talepler gibi gizli içeriklerin aktarılmasının korunması için bir SSL veya TLS şifreleme kullanır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı tarayıcınızın adres satırındaki “http://”'den “https://”ye geçişten ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlarsınız.

SSL veya TLS şifreleme etkinse tarafımıza verdiğiniz bilgiler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

Bilgi, blokaj, silme

Geçerli yasak mevzuat kapsamında kaydedilmiş olan kişisel verileriniz, bunların menşei ve alıcısı ile veri işlemenin amacı hakkında bilgi alma hakkına sahipsiniz ve gereğinde bu verilerin düzeltilmesini, bloke edilmesini veya silinmesini talep etme hakkınız da vardır. Bunun için ve kişisel veriler konusuyla ilgili diğer sorular için kimlik bölümünde belirtilen adresten bize her zaman başvurabilirsiniz.

3. Veri koruma görevlisi

Şirketimize bir veri koruma görevlisi tayin ettik.

Bu görevliyle datenschutz@wuerth.com adresinden her zaman iletişime geçebilirsiniz.

4. Würth Industrie Service Endüstriyel firması dahilinde kamera ile denetim

Bir diğer veri toplama işlemi de Adolf Würth GmbH & Co. KG firması dahilinde erişilebilen mekânlarda bulunan optik-elektronik tertibatlarla (Video ile denetim) yapılan izlemeler sırasında gerçekleşir.

Toplanan resim verileri, amaca ulaşmak ve firma haklarının korunması için artık gerekli değillerse veya ilgilinin korunmayı gerektiren menfaati bunların kaydedilmesine karşıysa derhal silinir.

5. Web sitemizde veri toplama

Çerezler

İnternet sayfaları kısmen çerezleri kullanır. Bilgisayarınızdaki çerezler bir zarar vermezler ve virüs içermezler. Çerezler sistemimizi kullanıcı dostu, etkin ve güvenli yapmaya yarar. Çerezler, bilgisayarınıza yerleştirilen ve tarayıcınızın kaydettiği küçük metin dosyalarıdır.

Tarafımızca kullanılan çerezlerin çoğu “Session-Cookies” olarak adlandırılan türdendir. Ziyaretiniz sonlandığında otomatik olarak silinir. Diğer çerezler siz onları silene kadar son cihazınızda kayıtlı kalır. Bu çerezler bize bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tekrar tanımamızı sağlar.

Tarayıcınızı, çerezlerin yerleştirilmesi durumunda bilgilendirileceğiniz ve çerezlere sadece bazı durumlarda izin vereceğiniz, çerezlerin kabulünü belli bir durum veya genel olarak reddedeceğiniz ve tarayıcının kapatılması anından çerezlerin silineceği gibi ayarlayın. Çerezlerin devre dışı bırakılması bu web sitesinin fonksiyonlarının kısıtlanmasına yol açabilir.

Elektronik iletişim işleminin uygulanması veya tarafınızca istenen belli fonksiyonların (örneğin ürün sepeti) sunulması için gerekli olan çerezler Veri Koruma Temel Yönetmeliğinin (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, 1 bendi temelinde kaydedilir. Würth Industrie Service Endüstriyel firması bu çerezleri öncelikle Online-Shop'ta siparişlerin işlenmesi için kullanmaktadır. Diğer çerezler (örneğin dolaşma davranışınızın analiz edilmesi için) kaydediliyorsa bunlar, bu beri koruma beyanında ayrıca ele alınmaktadır.

Etkin çerezlere bir genel bakışı aşağıdaki linkte bulabilirsiniz: Çerez bilgileri

Server-Log dosyaları

Sayfa sağlayıcısı bilgileri toplar ve adları Server-Log dosyaları olan ve tarayıcınızın otomatik olarak bize aktardığı dosyalara otomatik olarak kaydeder. Bunlar:

 • Tarayıcı tipi ve tarayıcı sürümü
 • kullanılan işletim sistemi
 • referans verilen URL
 • erişilen bilgisayarın host adı
 • sunucu talebinin saati
 • IP adresi

Bu verilerin diğer veri kaynakları ile birleştirilmesi gerçekleşmez.

Verilerin işlenmesi için temel, bir sözleşmenin veya ön sözleşme önlemlerin yerine getirilmesine izin veren, Veri Koruma Temel Yönetmeliğinin (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, b bendidir.

İletişim formu

İletişim formu üzerinden taleplerinizi gönderdiyseniz, talep formunda verdiğiniz tarafınızca orada belirtilmiş olan iletişim verileri dahil bilgiler talebin ve buna bağlı soruların işlenmesi amacıyla kaydetmekteyiz.

İletişim formuna girilmiş olan verilerin işlenmesi, sizinle, müşterilerimizle iletişim içinde olmak ve danışmanlık kalitemizi iyileştirmek ile ilgili haklı menfaatlerimiz nedeniyle gerçekleşir. (Madde 6, Fıkra 1, Harf f DSGVO). İletişim bir sözleşmenin yapılmasını hedefliyorsa işleme için hukuki dayanak Veri Koruma Temel Yönetmeliğinin (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, Harf b'dir.

Tarafınızca iletişim formuna girilen veriler silinmelerini talep etmenize veya veri kaydının amacı sona erene kadar (örneğin talebinizin işlenmesi sona erdiğinde) bizde kalır. Burada istisna yasal saklama yükümlülükleri olabilir.

Online mağazamıza kayıt

Sayfamızdaki ek fonksiyonları kullanmak için online mağazamıza kaydolabilirsiniz. Bunun için girilmiş olan verileri söz konusu ve kaydınızı yaptırdığınız sunumun veya hizmetin kullanılması amacıyla kullanmaktayız. Kayıt sırasında istenen zorunlu bilgiler eksiksiz girilmek zorundadır. Aksi halde kaydı yapmayı reddederiz.

Örneğin sunumun kapsamında yapılan veya teknik açıdan gerekli olan önemli değişiklikler için sizi bu yolla bilgilendirme amacıyla kayıt sırasında belirtilmiş olan E-posta adresini kullanmaktayız.

Online mağazamına kayıt sizinle Würth Industrie Service Endüstriyel (Madde 6, Fıkra 1, Harf b DSGVO) firması arasında bir sözleşmenin yapılmasına veya planlanmasına yarar

Kayıt sırasında toplanan veriler siz online mağazaya kayıtlı kaldığınız sürece tarafımızca kayıtlı tutulur ve sonrasında silinir. Yasal saklama süreleri bunun dışındadır.

Verilerin işlenmesi (Müşteri ve sözleşme verileri)

Kişisel verileri biz sadece bir sözleşmenin gerekçelendirilmesi, içeriğinin tasarlanması veya değiştirilmesi için gerekli oldukları kadarıyla toplar, işler ve kullanırız (Stok veriler). Bu, bir sözleşmenin veya ön sözleşme önlemlerinin yerine getirilmesine izin veren, Veri Koruma Temel Yönetmeliğinin (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, b bendi temelinde gerçekleştirilir. İnternet sayfamızdan yararlanmakla ilgili kişisel verileri (Kullanım verileri) biz sadece, kullanıcıya hizmetten yararlanmasına olanak sağlamak ve hesaplaşmak için gerekli oldukları kadarıyla toplar, işler ve kullanırız (Kullanım verileri).

Derlenen müşteri verileri siparişin yerine getirilmesinden veya iş ilişkisi bittikten sonra silinir. Yasal saklama süreleri bunun dışındadır.

Kişisel ürün önerileri

Web sitemizdeki çerez ayarlarını buna uygun olarak seçtiğinizde, başvurudan sonra bu web sitesindeki ürün önerileriniz için yararlanma geçmişiniz hesaba katılabilir. Bunlar özellikle, Würth web sitesinde ziyaret ettiğiniz veya aradığınız ürün sayfaları ve ürün kategorileridir. Dolaşma davranışının bu analizine her zaman itiraz edebilirsiniz. Burada lütfen, bu tarayıcıda veya başka dağıtım kanallarında da size uygun ürün önerilerinde bulunamayacağıza dikkat ediniz.

Kişisel verilerin işlenmesi için çerezlerin kaydedilmesi Veri Koruma Temel Yönetmeliğinin (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, 1 bendi temelinde gerçekleşir. Web sitesi sağlayıcının hem webde sunduklarını hem de reklamlarını optimize edebilmek için kullanım geçmişinizin analizinin yapılmasını istemekte haklı menfaatleri vardır.

Çerezler tarafından bu web sitesinin kullanımı hakkında oluşturulan bilgiler üçüncü şahıslara verilmez. Çerezlerin kaydedilmesini tarayıcı yazılımında uygun ayarları yaparak önleyebilirsiniz; ancak dikkatinizi bu durumda bu web sitesinin tüm fonksiyonlarını tamamen kullanamayacağınıza çekmek isteriz. Verilerinizin kaydedilmesini ve kullanılmasını istemiyorsanız kaydı ve kullanımı burada devre dışı bırakabilirsiniz. Bu durumda tarayıcınıza, kullanım geçmişini anonimleştiren bir Opt-Out-Cookie yerleştirilir. Çerezlerinizi silerseniz bunun sonucunda Opt-Out-Cookie de silinir. Opt-Out sitemizi bir kez daha ziyaret ettiğinizde tekrar etkinleştirmek zorunludur.

Online mağazalar, bayiler ve ürün gönderimi için sözleşme yapıldığında veri aktarımı

Kişisel verileri üçüncü şahıslara, örneğin ürünün teslimatı ile görevlendirilmiş işletmelere veya ödemelerin alınması ile görevlendirilmiş finans kuruluşlarına sadece eğer bu, sözleşmenin uygulanması için gerekliyse aktarırız. Verilerin bunun ötesinde aktarılması gerçekleşmez ya da sadece siz buna kesin onay verdiyseniz gerçekleşir. Verilerin üçüncü şahıslara, örneğin reklam amacıyla kesin onay olmadan aktarılması gerçekleşmez.

Verilerin işlenmesi için temel, bir sözleşmenin veya ön sözleşme önlemlerin yerine getirilmesine izin veren, Veri Koruma Temel Yönetmeliğinin (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, b bendidir.

Hizmetler ve dijital içerikler için sözleşmede veri aktarım

Kişisel verileri üçüncü şahıslara, örneğin ödemelerin alınması ile görevlendirilmiş finans kuruluşlarına sadece eğer bu, sözleşmenin uygulanması için gerekliyse aktarırız.

Verilerin bunun ötesinde aktarılması gerçekleşmez ya da sadece siz buna kesin onay verdiyseniz gerçekleşir. Verilerin üçüncü şahıslara, örneğin reklam amacıyla kesin onay olmadan aktarılması gerçekleşmez.

Verilerin işlenmesi için temel, bir sözleşmenin veya ön sözleşme önlemlerin yerine getirilmesine izin veren, Veri Koruma Temel Yönetmeliğinin (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, b bendidir.

6. Analiz araçları ve reklam

Google Analytics

Bu web sitesi Google Analytics web analiz hizmetlerinin fonksiyonlarını kullanır. Sağlayıcı: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD.

Google Analytics ""Çerezler"" kullanır. Çerezler, bilgisayarınıza yerleştirilen ve web sitesinin tarafınızca kullanılmasının analizine olanak sağlayan, tarayıcınızın kaydettiği küçük metin verileridir. Çerezler tarafından bu web sitesinin tarafınızca kullanımı hakkında oluşturulan bilgiler genel olarak ABD'de Google'a ait bir sağlayıcıya aktarılır ve orada kaydedilir.

Google-Analytics çerezlerinin kaydedilmesi Veri Koruma Temel Yönetmeliğinin (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, 1 bendi temelinde gerçekleşir. Web sitesi sağlayıcının hem webde sunduklarını hem de reklamlarını optimize edebilmek için kullanım geçmişinin analizini istemekte haklı menfaatleri vardır.

IP anonimleştirme

Bu web sitesinde IP anonimleştirme fonksiyonunu devre dışı bıraktık. Böylece IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği üye devletleri veya Avrupa Ekonomik Birliği'ne dahil diğer sözleşme ülkeleri dahilinde ABD'ye aktarılmadan önce kısaltılır. Tam IP adresi sadece istisnai durumlarda ABD'de Google'a ait bir sağlayıcıya aktarılır ve orada kısaltılır. Bu web sitesinin işletmecisinin görevlendirmesi üzerine Google, web sitesini kullanmanızı değerlendirmek, web sitesi etkinliklerini derlemek ve web sitesi kullanımı ile ve internet kullanımı ile bağlantılı diğer hizmetleri web sitesi işletmecisine vermek için bu bilgileri kullanır. Google Analytics kapsamında tarayıcınızdan gönderilen IP adresi Google tarafından diğer verilerle birlikte

Tarayıcı Plugin

Çerezlerin kaydedilmesini tarayıcı yazılımında uygun ayarları yaparak önleyebilirsiniz; ancak dikkatinizi bu durumda bu web sitesinin tüm fonksiyonlarını tamamen kullanamayacağınıza çekmek isteriz. Bunun ötesinde çerez tarafından oluşturulan ve sizin web sitesini kullanımınızla ilgi olarak oluşturulan verilerin Google'a (IP adresiniz dahil) toplanmasını ile bu verilerin Google tarafından işlenmesini aşağıdaki link altına bulunan tarayıcı Plugin'ini indirip kurarak önleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Veri toplamaya itiraz

Verilerinizin Google Analytics tarafından toplanmasını aşağıdaki linke tıklayarak önleyebilirsiniz. Gelecekteki ziyaretlerinizde verilerinizin toplanmasını önleyecek bir Opt-Out çerezi oluşturulur: Google Analytics'i devre dışı bırakın.

Kullanıcı verilerinin Google Analytics'te ne yapıldığı ile ilgili daha fazla bilgiyi Google'ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Sipariş verilerinin işlenmesi

Google ile sipariş verilerinin işlenmesi üzerine bir sözleşme yaptık ve Google Analytics'in kullanılmasında Alman veri koruma makamlarının katı kurallarını eksiksiz uyguluyoruz.

Google Analytics'in demografik özellikleri

Bu web sitesi Google Analytics'in ""demografik özelliklerini"" kullanır. Böylece, sayfayı ziyaret edenlerin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanları hakkında bilgi veren raporlar oluşturulabilir. Bu veriler Google'un ilgi alanları ile ilgili reklamlardan ve üçüncü sunucuların ziyaretçi verilerinden gelmektedir. Diğer veriler belli bir kişiye atanamaz. Bu fonksiyonu her zaman Google hesabınızdaki gösterge ayarları üzerinden devre dışı bırakabilir veya verilerinizin Google Analytics üzerinden toplanmasını ""Veri toplamaya itiraz"" maddesinde açıklandığı gibi genel olarak yasaklayabilirsiniz.

IP anonimleştirme

Bu web sitesinde IP anonimleştirme fonksiyonunu devre dışı bıraktık. Böylece IP adresiniz Würth tarafından kısaltılır. Bu bilgileri web sitesini kullanmanızı değerlendirmek, web sitesi aktiviteleri hakkındaki raporları derlemek ve web sitesi kullanımı ile ve internet kullanımı ile bağlantılı diğer hizmetleri vermek için kullanırız.

Google Analytics Remarketing

Web sitelerimiz Google Analytics Remarketing fonksiyonlarını Google AdWords'un ve Google DoubleClick'in cihazlar ötesi fonksiyonlarla ilintili olarak kullanır. Sağlayıcı: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD.

Bu fonksiyon Google Analytics Remarketing ile oluşturulmuş olan reklam hedef gruplarını Google AdWords'un ve Google DoubleClick'in cihazlar ötesi fonksiyonlarıyla bağdaştırmaya olanak sağlamaktadır. Böylece ilgi alanı ile ilgili, bir son cihazdaki (örneğin cep telefonu) daha önceki kullanım ve dolaşım davranışınıza bağlı olarak kişiselleştirilmiş ve size uyarlanmış olan reklam spotları başka bir son cihazınızda da (örneğin tablet veya PC) gösterilebilir.

Google'a bunun için bir onay verdiyseniz, o zaman google bu amaçla web ve uygulama tarayıcı akışını google hesabınız ile bağdaştırır. Bu yolla google hesabınız ile oturum açtığınız tüm son cihazlarda aynı kişiselleştirilmiş reklam spotları bağlanabilir.

Bu fonksiyonun desteklenmesi için Google Analytics kullanıcının Google tarafından doğrulanmış, cihazlar ötesi bir görsel reklam için hedef gruplarını tanımlamak ve oluşturmak için geçici olarak Google-Analytics verilerimiz ile ilintilendirilen kimliklerini kaydeder.

Cihazlar ötesi tekrar pazarlamaya/hedeflemeye (Remarketing/Targeting) kişiselleştirilmiş reklamları Google hesabınızda devre dışı bırakarak itiraz edebilirsiniz; bunun aşağıdaki linke bakınız https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Google hesabınızda kayıtlı verilerin birleştirilmesi sadece sizin onayınızla; bunu Google'da verebilir veya geri çekebilirsiniz (Veri Koruma Temel Yönetmeliğinin (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, a bendi). Google hesabınızda birleştirilmeyen verilerin kayıt işlemlerinde (örneğin, bir Google hesabınız yoksa veya birleştirilmeye itiraz ettiyseniz) verilerin toplanması Veri Koruma Temel Yönetmeliğinin (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, f bendi temelinde gerçekleşir. Haklı menfaat, web sitesi işletmecisinin web sitesi ziyaretçilerinin anonimleştirilmiş analizine reklam amacıyla ilgi duyuyorsa mevcut demektir.

Daha fazla bilgiyi ve veri koruma kurallarını Google'ın aşağıdaki veri koruma beyanında bulabilirsiniz:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google reCAPTCHA

Web sitemizde ""Google reCAPTCHA"" (bundan sonra ""reCAPTCHA"") kullanıyoruz. Sunucu: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD (“Google”).

reCAPTCHA ile web sitemize veri girişinin (örneğin bir iletişim formu) bir insan tarafından mı yoksa otomatikleştirilmiş bir program tarafından mı gerçekleştirildiği kontrol edilir. Bunun için reCAPTCHA web sitesi ziyaretçisinin davranışını çeşitli özellikler üzerinden kontrol eder. Bu analiz web sitesi ziyaretçisi web sitesine giriş yapar yapmaz otomatik olarak başlar: Analiz için reCAPTCHA çeşitli bilgileri değerlendirir (örneğin IP adresinden, web sitesi ziyaretçisinin web sitesindeki kalış süresinden veya kullanıcının fare hareketlerinden). Analiz sırasında kaydedilen bilgiler Google'a aktarılır.

reCAPTCHA analizleri eksiksiz olarak arka planda çalışır. Web sitesi ziyaretçileri bir analizin gerçekleştiği konusunda bilgilendirilmez.

Veri işleme Veri Koruma Temel Yönetmeliğinin (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, f bendi temelinde gerçekleşir. Web sitesi sunucunun web sunumlarının kötü niyetli otomatikleştirilmiş casusluğa ve SPAM'a karşı koruma ile ilgili haklı menfaatleri vardır.

Google reCAPTCHA ile ilgili diğer bilgiler ile Google'un veri koruma beyanı için aşağıdaki linklere bakınız: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ ve https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Google Tag Manager'in kullanılması

Google Tag Manager'i kullanıyoruz. Bu hizmet vasıtası ile web sitesi tag'leri bir yüzey üzerinden yönetilebilir. Google Tag Manager her gün Tag'ler uygulamaktadır. Çerezler kullanılmaz ve kişisel veriler kaydedilmez. Google Tag Manager gereğinde veriler toplayan diğer Tag'leri tetikler. Google Tag Manager bu verileri kullanmaz.

Google Tag Manager ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki linke bakınız: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Bing Ads

Microsoft Corporation'ın („Microsoft“) bir programı olan Bing Ads'i üniversal olay izleme (UEN) altında Remarketing ve sonuç izlemeyi gerçekleştirmek için kullanırız. Web sitemize Bing veya Yahoo üzerinden ulaştıysanız bu amaçla bilgisayarınıza bir çerez yerleştirilir. Bu metin dosyasında web sitemizin kullanımı hakkında, yani tarafınızca çağrılmış olan sayfalarla ilgili bilgiler Bing Ads tarafından 180 gün süreyle kaydedilir ve sonra silinir. Bu bilgilere diğerlerinin yanı sıra ziyaret edilen sayfanın URL'si, atıf sayfasının URL'si ve IP adresi dahildir. Remarketing fonksiyonunun kullanılması ile size daha sonraki bir aramada yukarıda belirtilmiş olan arama motorlarından birinde size en uygun teklifleri sunabiliriz.

Bilgilerin toplanmasını kabul etmiyorsanız, o zaman çerezlerin yerleştirilmesini kullanılan internet tarayıcınızın ayarları üzerinden devre dışı bırakabilirsiniz. Böylece duruma göre web sitenizin işlevselliği sınırlanabilir. Ayrıca Microsoft duruma göre Cross-Device-Tracking denilen yol üzerinden çok sayıdaki elektronik cihazlarınızdaki kullanım davranışınız izlenebilir ve böylece Microsoft web sitelerinde kişiselleştirilmiş reklamları ve uygulamaları göstermek olanağına sahiptir. Bu davranışı https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out altında devre dışı bırakabilirsiniz.

Bing analiz hizmetleri ile ilgili daha fazla bilgiyi Bing Ads web sitesinde bulabilirsiniz:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/. Microsoft'un alınan verilerle çalışma konusundaki veri koruma koşullarını aşağıdaki linkten çağırabilirsiniz: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

Facebook Piksel

Web sitemiz dönüştürme ölçümü için Facebook'un, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) ziyaretçi aksiyonu pikseli kullanır.

Böylece, bunu bir Facebook reklamına tıklanarak sunucunun web sitesine aktarıldıktan sonra sayfa ziyaretçileri izlenebilir. Böylece Facebook reklamlarının etkinliği istatistik ve pazar araştırma amaçlarıyla değerlendirilebilir ve gelecekteki reklam kampanyaları optimize edilebilir.

Toplanan veriler bu web sitesinin işleticisi olarak anonimdir ve kullanıcının kimliği hakkında bilgi almamız mümkün değildir. Ancak veriler Facebook tarafından kaydedilir ve işlenir, böylece söz konusu kullanıcı profiline ulaşmak mümkündür ve Facebook verileri, Facebook veri kullanım yönergesine uygun olarak kendi reklamları için kullanabilir. Böylece Facebook reklamlarının Facebook sayfalarında ve Facebook dışında gösterilmesini gerçekleştirebilir. Verilerin bu kullanımı sayfa işletmecisi olarak tarafımızca etkilenemez.

Facebook'un veri koruma bilgilerinde özel yaşamınızın korunması hakkındaki diğer bilgileri bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Ayrıca Remarketing ""Custom Audiences"" fonksiyonunu reklam ayarları bölümünde https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için Facebook'a kayıtlı olmanız gerekmektedir.

Bir Facebook hesabına sahipseniz Facebook'un kullanım bazlı reklamı European Interactive Digital Advertising Alliance web sitesinde devre dışı bırakabilirsiniz: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Bülten

Bülten verileri

Web sitesinde sunulan bülteni almak istiyorsanız, sizden bir E-posta adresine ve verdiğiniz E-posta adresinin sahibi olduğunuzu ve bülteni almayı onayladığınızı kontrol etmeyi sağlayacak bilgilere gerek duymaktayız. Diğer veriler toplanmaz veya sadece gönüllülük bazında toplanır. Bu verileri sadece talep edilen bilgilerin gönderilmesi için kullanıyor ve üçüncü şahıslara vermiyoruz.

Bülten başvuru formuna girilmiş olan verilerin işlenmesi sadece onayınız varsa gerçekleştirilir (Madde 6, Fıkra 1, a bendi, DSGVO). Verilerin, E-posta adresinin kaydedilmesi ve bunların bültenin gönderilmesi için kullanılması için verilen onayınızı her zaman, örneğin ""Çıkart"" linki üzerinden geri alabilirsiniz. Daha önce gerçekleştirilmiş veri işlemelerin hukuki açından geçerliliği geri alınana kadar saklı kalacaktır.

Bülteni almak amacıyla tarafınızca verilmiş olan veriler siz bültenden çıkartana kadar kaydedilir ve bültenin iptal edilmesinden sonra silinir. Başka amaçlarla kaydedilmiş olan veriler (örneğin kayıt için E-posta adresleri) bunun dışındadır.

Inxmail

Web sitesi Inxmail'i bültenlerin gönderilmesi için kullanılır. Sağlayıcı, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Almanya adresindeki Inxmail GmbH firmasıdır.

Inxmail, diğerlerinin yanı sıra bültenlerin organize edilmesi ve analiz edilmesi için kullanılan bir hizmettir. Bülteni almak amacıyla tarafınızca girilmiş olan veriler Almanya'da Inxmail sunucularına kaydedilir.

Inxmail tarafından analizleri istemiyorsanız söz konusu bültenin aboneliğini iptal etmelisiniz. Bunun için size her bülten haberinde bununla ilgili bir link sunacağız.

Inxmail tarafından veri analizi

Analiz amacıyla Inxmail ile gönderilen E-postalar adı ""Tracking-Pixel"" olan ve E-posta açıldığında Inxmail sunucularına bağlanan bir unsuru içerir. Bu yolla, bir bülten haberinin açılıp açılmadığı tespit edilebilir.

Bunun ötesinde Inxmail'in yardımı ile bülten haberinde bir linke tıklanıp tıklanmadığını, tıklandıysa hangi linke tıklandığını belirleyebiliriz. E-postadaki tüm linklerde söz konusu olan tıkların sayılabildiği Tracking linkleridir.

Inxmail analiz fonksiyonları hakkında daha fazla bilgileri aşağıdaki linkte bulabilirsiniz: https://www.inxmail.de/loesungen/e-mail-marketing/reports

Hukuki dayanak

Veri işlemenin dayanağı verilen onaydır (Madde 6, Fıkra 1, a bendi, DSGVO). Bu onayı her zaman tekrar geri çekebilirsiniz. Daha önce gerçekleştirilmiş veri işlemelerin hukuki açından geçerliliği geri alınana kadar saklı kalacaktır.

Kayıt süresi

Bülteni almak amacıyla bize tarafınızca verilmiş olan veriler siz bültenden çıkana kadar kaydedilir ve bültenin iptal edilmesinden sonra hem sunucularımızdan hem de Inxmail sunucularından silinir. Başka amaçlarla kaydedilmiş olan veriler (örneğin üyeler için E-posta adresleri) bunun dışındadır.

Sipariş veri işleme hakkındaki bir sözleşmenin yapılması

Inxmail ile bir sözleşme yaptık; burada Inxmail tarafımızca müşterilerimizin verilerini korumak ve bunları üçüncü şahıslara vermemek üzere yükümlü kılındı.

8. Plugins ve araçlar

YouTube

YouTube videolarının bağlanması

www.youtube.com'a kaydedilmiş ve web sitemizden seyredilebilen YouTube videolarını online sayfamıza bağladık. Bunların hepsi ""genişletilmiş veri koruma moduna"" bağlanmıştır, yani videoları seyretmediğinizde kullanıcı olarak hakkınızdaki hiç bir veri YouTube'a aktarılmaz. Veriler ancak videoları seyrettiğinizde aktarılır. Bu veri aktarımı üzerinde hiç bir etkimiz yoktur. Bu, YouTube'un üzerinden oturum açtığınız bir kullanıcı hesabı sunup sunmadığından veya bir kullanıcı hesabının bulunmamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Google'da oturum açtıysanız verileriniz doğrudan hesabınıza atanır.

YouTube'da profilinizle bir atamayı istemiyorsanız videoları çalıştırmadan önce YouTube'da sistemden çıkış yapmanız gereklidir. YouTube verilerinizi kullanım profilleri olarak kaydeder ve bunları reklam, pazar araştırmaları ve/veya web sitesinin ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanması amacıyla kullanır. Bir kullanıcı profilinin oluşturulmasına karşı itiraz hakkınız bulunmaktadır, ancak bunu gerçekleştirmek için YouTube'a başvurmanız gerekmektedir.

YouTube'un kullanılması online sunumlarımızın ilgi çekecek gibi oluşturulmasına yönelik olarak gerçekleşir. Bu, Veri Koruma Temel Yönetmeliğinin (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, 1 bendi bağlamında haklı bir menfaati açıklar.

YouTube tarafından veri toplamanın ve bunların işlenmesinin amacını ve kapsamını veri koruma beyanında bulabilirsiniz. Orada özel yaşamınızın korunması ile ilgili haklarınızı ve ayar olanaklarını da bulabilirsiniz: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google kişisel bilgilerinizi ABD'de de işler ve EU-US-Privacy-Shield'e tabidir, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

YouTube, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından işletilmektedir

Google Maps

Bu web sitesinde Google Maps'in sunduğu olanakları kullanmaktayız. Böylece size interaktif kartları doğrudan web sitesinde gösterebiliriz ve size kart fonksiyonunun konforlu biçimde kullanılması olanağını verebiliriz.

Web sitesini ziyareti kullanarak Google sizin web sitemizin ilgili alt sayfasını çağırdığınızla ilgili bilgiyi alır. Bu, Google'un üzerinden oturum açtığınız bir kullanıcı hesabı sunup sunmadığından veya bir kullanıcı hesabının bulunup bulunmamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Google'da oturum açtıysanız verileriniz doğrudan hesabınıza atanır. Google'da profilinizle bir atamayı istemiyorsanız bir kartı çağırmadan önce sistemden çıkış yapmanız gereklidir. Google verilerinizi kullanım profilleri olarak kaydeder ve bunları reklam, pazar araştırmaları ve/veya web sitesinin ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanması amacıyla kullanır. Bu türden bir değerlendirme özellikle (oturum açmamış kullanıcıların kendisi) ihtiyaca yönelik reklamların yapılması için ve sosyal medyanın diğer kullanıcılarını web sitemizdeki aktiviteleri hakkında bilgilendirmek amacıyla gerçekleşir. Bir kullanıcı profilinin oluşturulmasına karşı itiraz hakkınız bulunmaktadır, ancak bunu gerçekleştirmek için Google'a başvurmanız gerekmektedir.

Google Maps'in kullanılması online sunumlarımızın ilgi çekecek gibi oluşturulmasına ve tarafımızca web sitesinde belirtilen yerlerde kolay bulunabilir olmaya yönelik olarak gerçekleşir. Bu, Veri Koruma Temel Yönetmeliğinin (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, 1. bendi bağlamında haklı bir menfaati açıklar.

Google Maps tarafından veri toplamanın ve bunların işlenmesinin amacı ve kapsamı ile diğer bilgileri veri koruma beyanlarında bulabilirsiniz. Orada özel yaşamınızın korunması ile ilgili haklarınız ve ayar olanakları hakkındaki diğer bilgileri de bulabilirsiniz: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Google kişisel bilgilerinizi ABD'de de işler ve EU-US-Privacy-Shield'e tabidir, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Maps, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD tarafından işletilmektedir

Social Share butonları

Web sitemizde Facebook, Google+, Pinterest ve Twitter Mikroblogging hizmetleri gibi sosyal ağlar için Social Share butonları kullanılır. Verilerinizin web sitemizi ziyaretiniz sırasında korunmasını sağlamak için butonlar ""Shariff çözümü"" vasıtası ile bağlanmıştır. Bu türden bir bağlama, böyle butonları içeren web sitelerimizden birinin çağrılması durumunda Facebook, Google, Pinterest und Twitter (Sosyal ağlar"") gibi sağlayıcılara bağlantının gerçekleşmemesini garanti eder. Ancak etkin olarak bu butonlardan birini tıkladığınızda ve böylece veri aktarımına onay verdiğinizde tarayıcınız sosyal ağın sağlayıcıları ile doğrudan bir bağlantı gerçekleştirir. Tıkladığınızda sosyal ağ bizden sadece, tarayıcınızın web sitemizin ilgili sayfasını çağırdığı hakkında bir bilgi alır. Bu, ilgili sosyal ağda bir profile sahip olmasanız veya oturum açmamış olsanız bile gerçekleşir. Sonra bu bilgi (IP adresiniz dahil) tarayıcınız tarafından söz konusu sosyal ağın sağlayıcılarından birine doğrudan aktarılır ve orada kaydedilir. Bunun üzerinde hiç bir etkiye sahip değiliz. İlgili sosyal ağda oturum açtıysanız orada web sitemizi ziyaretiniz profilinize derhal atanabilir. Bir sosyal ağ ile ilişkiye girdiğinizde, örneğin ""Beğeniyorum"" ya da ""Twitter"" butonuna bastığınızda ilgili bilgi de sosyal ağın bir sağlayıcısına aktarılır. Bunun ötesinde bilgiler söz konusu hizmette açıklanır ve orada duruma göre işlenmeye devam edilir. Veri toplamanın amacı ve kapsamı ile verilerin sosyal medya tarafından işlenmeye devam edilmesi ve kullanılması ve özel yaşamınızın korunması konusunda bununla ilgili haklarınız ve ayar olanakları için lütfen söz konusu sosyal ağın veri koruma bilgilerine bakınız:

Facebook'un veri koruma bilgileri: http://www.facebook.com/policy.php

Google'un veri koruma bilgileri: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Twitter'in veri koruma bilgileri: https://twitter.com/privacy

Pinterest'in veri koruma bilgileri: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Bir sosyal ağın web sitemiz üzerinden toplanan verilerin söz konusu hizmetteki profilinize doğrudan atanmasını istemiyorsanız, bu butonlara tıklamadan önce ilgili hizmetten çıkış yapmalısınız.

Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD tarafından işletilmektedir

Bazaarvoice

Bu web sitesi Bazaarvoice'u ürün değerlendirme E-postalarının gönderilmesi ve ürün değerlendirmelerinin işlenmesi için kullanır. Sağlayıcı Bazaarvoice Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, ABD.

Bazaarvoice'un yardımı ile size tarafınızca satın alınmış ürünlerle ilgili ürün değerlendirmelerinin verilmesi için ürün değerlendirme E-postaları. Bunun için kişisel verileriniz Bazaarvoice'a aktarılır. Verileriniz sadece bu E-postaların kişiselleştirilmesi ve gönderilmesi için kullanıyor. Verilerin sürekli olarak kaydedilmesi veya aktarılması gerçekleşmez. Ürün değerlendirmelerini istemiyorsanız ürün değerlendirme -E-postalarını iptal etmelisiniz. Bunun için size her ürün değerlendirme E-postasında bununla ilgili bir link sunacağız.

Bazaarvoice'un veri koruma yönergesi ile ilgili bilgileri https://www.bazaarvoice.com/de/legal/datenschutzrichtlinie/ adresinden bulabilirsiniz. Bazaarvoice kişisel verilerinizin ABD de işler ve EU-US Privacy Shield'e tabidir, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 

Bazaarvoice tarafından veri analizi

Analiz amacıyla Bazaarvoice ile gönderilen E-postalar adı ""Tracking-Pixel"" olan ve E-posta açıldığında Inxmail sunucularına bağlanan bir unsuru içerir. Bu yolla, bir ürün değerlendirme E-postasının açılıp açılmadığı tespit edilebilir.
 

Hukuki dayanak

Veri işlemenin dayanağı verilen onaydır (Madde 6, Fıkra 1, a bendi, DSGVO). Bu onayı her zaman tekrar geri çekebilirsiniz. Daha önce gerçekleştirilmiş veri işlemelerin hukuki açından geçerliliği geri alınana kadar saklı kalacaktır.
 

Kayıt süresi

Ürün değerlendirme amacıyla bize tarafınızca verilmiş olan veriler siz ürün değerlendirme geri çekilmesine veya silme talimatı kaydedilene kadar kaydedilir ve silme durumunda Bazaarvoice'un sunucularından silinir. Bazaarvoice bu verileri sadece ürün değerlendirmenin işlenmesi için kullanır.
 

Sipariş veri işleme hakkındaki bir sözleşmenin yapılması

Bazaarvoice ile bir sözleşme yaptık; burada Bazaarvoice tarafımızca müşterilerimizin verilerini korumak ve bunları üçüncü şahıslara vermemek üzere yükümlü kılındı. Verilerinizin reklam amacıyla diğer işletmelere aktarması kesinlikle mümkün değildir.

9. Ödeme sunucular

PayPal

Web sitelerimizde, diğerlerinin yanı sıra PayPal üzerinden ödeme sunmaktayız. Bu ödeme hizmetlerinin sunucusu: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (bundan sonra ""PayPal"").

PayPal üzerinden ödemeyi seçtiğinizde tarafınızca girilen ödeme verileri PayPal'a aktarılır.

Verilerinizin PayPal'a aktarılmasının dayanağı Veri Koruma Temel Yönetmeliğinin (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, b bendidir (Bir sözleşmenin yerine getirilmesi için işleme). Veri işleme konusunda vermiş olduğunuz onayı her zaman tekrar geri çekebilirsiniz. Geri çekme geçmişte yapılmış olan veri işleme işlemleri üzerinde etkili değildir.

10. Sorumluluk muafiyeti/Disclaimer

Würth Industrie Service Endüstriyel firmasının veri koruma beyanı, bilgilendirme nedeniyle sunmakta olduğunuz linkler üzerinden ulaşılabilen üçüncü sunucuların uygulamaları, ürünleri, servisleri, web siteleri veya sosyal medya fonksiyonları için geçerli değildir. Bu linklerin kullanılması sırasında Würth Industrie Service Endüstriyel firmasının internet sayfasını terk ettiğiniz için burada hakkınızdaki bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından toplanması veya aktarılması olasılığı vardır. Adolf Würth GmbH & Co. KG firmasının üçüncü sunucuların web sitelerine her hangi bir müdahalede bulunamaz ve bu web siteleri ya da bunların veri koruma pratikleri ile ilgili tavsiyelerde bulunamaz veya garantiler veremez. Bu nedenle bir biçimde ilişkiye girdiğiniz tüm web sitelerin veri koruma yönergelerini bunlara kişisel bilgilerinizi toplama, işleme ve kullanma onayını vermeden tam olarak okumanızı ve incelemenizi öneririz.