İŞ TÜZÜĞÜ

Download

Kuruluş olarak;

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN
stratejik bir başarı faktörü, önemli bir rekabet üstünlüğü ve

İŞ İLİŞKİLERİMİZİN ESASI
olduğuna inanıyoruz.
Sürdürülebilirlik ve C-Parça Yönetimi alanında bir öncü olarak, gelecekteki ticari ilişkilerimizi şekillendirmeye ve onları uzun vadeli bir perspektifle birleştirmeye devam etmek istiyoruz.
Tüm çalışanların sürdürülebilir, bilinçli eylemleri ve bir şirketin ekonomik hedeflerine uygun olarak tüm kaynakların dikkatli bir şekilde ele alınması konusundaki yüksek talepler; bir moda eğilimi veya bir trend değil, günlük aktivitemizin ve karar verme sürecimizin temelini oluşturmaktadır. Bunun temel unsuru, değişen koşullarla faaliyetlerimizi, standartları ve yönergeleri sürekli geliştirdiğimizdir.

BİLİNÇLİ SORUMLULUK
alma, malların alınmasından önce, imalatçılarımızla alım sürecinde başlar. Bunun temeli olan

İŞ TÜZÜĞÜMÜZ,
tüm çalışanlar ve iş ortakları için bağlayıcı bir davranış kuralları olarak geçerlidir.
Tedarik zinciri boyunca sorumlu bir iş sürecine ve müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, bayilerimiz, müteahhitlerimiz ve dünya çapında mal ve hizmet üreten tedarikçilerimiz olarak sizinle olan güven ilişkisine büyük önem veriyoruz. Uygulanmakta olan kanunlara ve düzenlemelere ve İş Tüzüğümüzde yer alan Davranış Kurallarımıza ve koşullarımıza uyulmasını bekliyoruz. Bütün bu yönergeler, Würth Industrie Service tarafından Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkelerine uyma bağlamında bulunmaktadır. İşbu İş Tüzüğü, Würth Industrie Service'in iş ortaklarımızla olan işbirliğimiz için sağladığı koşulları ve Davranış Kurallarının uygulanmasına nasıl katkıda bulunabileceğinizi ayrıntılı olarak göstermektedir.