RFID tabanlı Kanban Türleri

iSHELF® und iSHELF®flex

Akıllı Raf Sistemi

iSHELF® und iSHELF®flex

Akıllı Raf Sistemi sayesinde hızlı bir şekilde, boşalan kutularda yer alan akıllı etiket ile haberleşme sağlanır ve veri aktarılır. Raf üzerinde birden fazla boş kutu bulunabilir, veri aktarımını engellemez. Elektrik bağlantısı gerektirmez!

Avantajı: İlave yer gerektirmez. Mevcut sistemin yerine geçer.

iBOX®

Akıllı Palet _ Kasa Sistemi

Akıllı Palet _ Kasa Sistemi

İlave olarak bir yere yerleştirilmiş Akıllı Palet_Kasa Sistemi, boşalan kutuların kasaya yerleşmesi ile veri aktarımı başlar.

Avantajları: Data ve sipariş aktarımı mevcut prosese entegre edilmiş olarak basitçe yürütülür. Akıllı Palet_Kasa Sistemi 100 Boş kutuyu alacak hacimdedir (Kutu modeli 3215).

iBOX®flex

Esnek Akıllı Palet _ Kasa Sistemi

iBOX®flex

iBOX®flex fabrika içinde aynı anda iki Kanban sistemini de besleyen donanıma sahiptir. Bir yandan çift kutu sistemine göre işleyen Kanban ve diğer yandan palet Kanban uygulaması aynı anda gerçekleşir.

iBOX®flex sistemi çekmece ve kasa ile donatılmış olarak aynı anda iki ihtiyaca birden cevap verir. Böylece üretimdeki montaj ve lojistik çalışanlarına; boşalan kutuların rahatça yerleştirilmesi için kolaylık sunar. Diğer yandan içinde barındırdığı ikinci bölme sayesinde, boşalan palet Kanban etiket verilerinin sisteme aktarılmasını sağlar.

iGATE

200' ün üzerinde boşalan kutuya aynı anda hizmet verir.

iGATE radyo frekanslı sistem sayesinde müşteri tarafından aynı anda malzeme giriş ve çıkışının yapılması mümkündür.

iTAGBOX®

Akıllı Posta Kutusu

Akıllı Posta Kutusu

Boşalan kutuya/palete ait RFID-Etiketinin Akıllı Posta Kutusuna okutturulması suretiyle data aktarımı gerçekleşir.

LED çıtalar sayesinde sinyalizasyon ve RFID okuması gerçekleşir. C Parçalarının otomatik olarak siparişe dönüşmesi sağlanır..

Avantajları: Palet Kanban için oldukça uygundur

iPUSH®
iPUSH®

iPUSH® ile siparişler, kasadaki RFID etiketine entegre edilen bir düğmeye basılarak tetiklenir.

rfid_iturn_rotate
iTURN® - iROTATE®
iTURN® - iROTATE®

Bununla birlikte, iTURN® ve iROTATE® sistemlerinde kasanın çevrilmesi RFID aracılığıyla veri aktarımını tetikler ve böylece ürün kalemi siparişi tekrarlanır. Bu iki standart modül arasındaki tek fark, raf yapısıdır.

iWEIGHT® - iSKID®
iWEIGHT® - iSKID®

Bir kasanın ağırlığı önceden tanımlanmış minimum seviyenin altına düştüğünde otomatik veri aktarımı iWEIGHT® ile tetiklenir; seviye palet için minimum seviyenin altına düştüğünde ise iSkid ile tetiklenir.