Kanban türleri

Bir Kanban sisteminde ikmal, talebinize bağlı olarak, endüstri sektörünüz, ihtiyaçlarınız ve C Parçası gereksinimleriniz dikkate alınarak başlatılır.

Otomatik veri aktarımı için gereken hizmet seviyesini ve teknolojiyi kararlaştırmak üzere müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Aşağıdaki farklı Kanban işleme türlerini sunuyoruz:

Kanban türleri