R-KLT - küçük yük taşıyıcısı

  • VDA standardı 4500'e uygundur
  • Üç boyutta sunulur (KLT 2115, 3215 ve 4315)
  • Dökme malların düzenli depolanması için
R-KLT — küçük yük taşıyıcısı