Endüstri 4.0 & Yalın Fabrika

Endüstri 4.0 , günümüzde endüstriyel alandaki dönüşümü ifade etmekte olup; intralojistik-iç lojistik, lojistik ve malzeme yönetimini doğrudan ilgilendiren, tüm bu eylemleri verimlilik esasına dayalı olarak daha az alan kullanımı, zaman, enerji, kaynak ve güvenilir donanım ile gerçekleştirmektir.

Dijitalizasyon ile üretim süreçleri ve malzeme yönetimi günümüzde önemli değişimler geçirmektedir. Geleceğin fabrikaları daha da gelişerek modern bilgi teknolojisi sistemlerini klasik üretim biçimlerinde yoğun olarak kullanacaktır. Esnek üretim, verimli proses akışı, azami güvenilir malzeme tedariki, asli iştigal sahası olan üretime odaklanma, akıllı C-Parça Yönetimi endüstrinin vazgeçilmez parçaları haline gelmiştir. Ancak gelecekte akıllı C-Parça Yönetimi ile sağlanan stok ve maliyet optimizasyonu yeterli olmayacak olup, fabrika içinde yer alan tüm sistemlere entegre ve çalışanı dikkate alan bir ağ oluşturulması gittikçe daha fazla değer kazanacaktır!

Endüstriyel alana yönelik mal ve hizmet tedarik eden ve lojistik alanda yer alan işletmelerin gelecekte daha fazla gereklilikleri yerine getirmesi vazgeçilmez olacaktır.

Fabrikanız montaj malzemeleri, iş güvenliği malzemeleri ve sarf malzemeleri alımında kaç tedarikçi ile çalışmaktadır?

Cıvata, somun grubu montaj malzemeleri, el aletleri, iş güvenliği malzemeleri alanında yer alan direkt ve endirekt satınalma malzemelerini " sadece tek bir tedarikçi ve onun sağlayacağı değişken lojistik çözümler" anlayışı ile almak ister misiniz?

Satınalma, Planlama, Malzeme Yönetimi, Depolama ve Üretim bölümlerindeki gereksiz vakit kayıplarını önlemek ister misiniz?

İşte bu noktada tam da sizin için geliştirdiğimiz C-Parça-Yönetimi CPS® ve C-Parça-Service hizmetleri çalışmalarınızı destekleyecek niteliktedir!

Bize ihtiyaç duyduğunuz her yerde sadece just-in-time değil just-at-place anlayışı ile malzemelerinizi üretim bandınıza veya nerede ihtiyacınız varsa oraya temin ediyoruz.

Her müşterinin farklı talebine göre adeta terzi usulü, isteğe dayalı ancak her zaman aynı standart kalitede...

C-Parça temininde Emniyet

Doğru malzemeyi; doğru zamanda, doğru adette, doğru kalitede, doğru yerde ve doğru maliyet ile temin ederiz. Böylelikle kaynaklarınızı daha etkin kullanmış olursunuz.

Fabrika içi çözümlerimiz

  • Bir milyonun üzerinde ürün çeşitliliği
  • Patentli Kanban Kutuları
  • Kanban
  • Çalışma alanına malzeme geri beslemesi
  • İş güvenliği malzemeleri için ORSY®mat Otomat
  • ORSY® Malzeme Yönetimi
  • Etkin elektronik bilgi akışı
  • Kullanım alanlarınıza yönelik yeni geliştirilmiş ürün çözümleri
  • Danışma